Basın Açıklamaları - Raporlar

2014 Yılı Verileri Açık Olarak Göstermektedir ki; BİBER GAZI YASAKLANMALIDIR!

Ölümcül ve zararlı, tehlikeli olduğunu her fırsatta dile getirdiğimiz, kimyasal bir silah olan biber gazı 2014 yılında, “en az” 453 kişinin yaralanmasına, 8 kişinin ölümüne sebep oldu.

Devamı...

Kore Yetkililerine Açık Mektup

Toplumsal olaylara müdahale araçlarının (özellikle de göz yaşartıcı ajanların) insanlar, hayvanlar ve çevre üzerindeki zararlı etkisi üzerine çalışmak için bir araya gelmiş olan bir girişim olarak, bu araçların etkilerine dair kamuoyu yaratmak, bunların birer kimyasal silah ve işkence aracı olduğunu vurgulamak için çaba göstermekteyiz. Girişimimiz, insan hakları savunucuları, tabipler, kimya mühendisleri, çocuk hakları savunucuları, hayvan hakları savunucuları ve daha birçok meslek örgütü ve demokratik kitle örgütünü bünyesinde barındırıyor. Temel talebimiz, göz yaşartıcı ajanlar başta olmak üzere tüm toplumsal olaylara müdahale araçlarının yasaklanmasıdır.

Devamı...

Dünyada ve Türkiye`de Biber Gazı Yasaklansın! Biber Gazı Değil, Akıl ve Vicdan İthal Edilmesini İstiyoruz!

Ülkemiz modern görünümlü bir vahşi kapitalizmin cenderesi altına girmiş durumda. Her şeye acelesi olan bir iktidarın acemi ve bir o kadar tehlikeli uygulamaları, toplumsal yaşamı her boyutuyla sarsmaya devam ediyor.

Devamı...

Biber Gazı Yasaklansın İnisiyatifi Temmuz Ağustos Ayı Basın Açıklaması ve Raporu

Temmuz ve ağustos ayları daha önceki aylara oranla kimyasal silaha maruziyetimizin daha düşük olduğu bir dönem oldu. Sanılmasın ki bunun sebebi mevcut hükümetin ve yetkililerin insan sağlığına olan hassasiyetinden kaynaklanmaktadır. Geçtiğimiz aylar daha çok Cumhurbaşkanlığı seçimleri sebebiyle iktidarın saldırgan yüzünü daha az gösterdiği ve sokakların nispeten sakin olduğu bir geçiş süreci olarak değerlendirilebilir.

Devamı...

Biber Gazı Yasaklansın İnisiyatifi Haziran Ayı Basın Açıklaması ve Raporu

Haziran ayında biber gazından kaynaklı insan hakları ihlalleri yine yoğunca yaşandı. Demokrasi, özgürlük, insanca yaşayabilme talebiyle sokaklara çıktığımızda, ve/veya evlerimizde, hastanelerde, okullarda işkenceye maruz kaldığımız bir ay oldu.

Devamı...

Biber Gazı Yasaklansın İnisiyatifi Mayıs Ayı Basın Açıklaması ve Raporu

Mayıs ayı, mevcut iktidarın hak talebi ile sokaklara çıkan tüm kesimlere dönük saldırıları, işkenceleri ile geçmiştir. Kolluk güçleri sokaklarda pervasızca kitlelere saldırmakta, uyguladığı işkencenin alanını yaygınlaştırmaktadır.

Devamı...

Biber Gazı Yasaklansın İnisiyatifi Nisan Ayı Basın Açıklaması ve Raporu

İşçilerin birlik, mücadele, dayanışma günü olan 1 Mayıs yaklaşıyor. Gittikçe güvencesiz, gittikçe esnek çalışmanın yerleştiği, kazanılmış haklarımızı dahi kaybettiğimiz, kendimizi ifade özgürlüğümüzün gittikçe kısıtlandığı, adeta yatak odamıza kadar hayatlarımıza müdahalelerin arttığı bu dönemde 1 Mayıs her geçen gün daha da önemli bizler için.

Devamı...

Biber Gazı Yasaklansın İnisiyatifi Mart Ayı Basın Açıklaması ve Raporu

Kimyasal bir silah olması, bir işkence aracı olmasının ötesinde, mevcudiyetini tehlikede hissettiği anda saldırganlaşan erk’in, özellikle erk’in koruyucusu kolluk güçlerinin elinde ateşli silaha da dönüşmektedir. Biber gazı masum, doğal olmanın çok uzağında öldürücü bir silahtır. Akut ve kronik etkileri, beden ve ruh sağlığımızda yarattığı tahribat, bilim insanlarınca da kanıtlanmış ve geçtiğimiz isyan günlerinde de hepimiz tarafından deneyimlenmiştir.

Devamı...

İÇERİK ARA

© CopyLEFT bibergaziyasaklansin.net | Tüm yazılı ve görsel içerik özgürce kullanılabilir.