10.01.2015 Biber Gazı Yasaklansın Tıbbi Sempozyum'una Bekleriz

BİBER GAZI YASAKLANSIN TIBBİ SEMPOZYUMU

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kemal Akay Anfisi
10 Ocak 2015


Program

09.30 - 09.45
Açılış
Selçuk Erez - İstanbul Tabip Odası Başkanı
Beyazıt İlhan - TTB Merkez Konseyi Başkanı

09.45 - 10.00
Biber Gazı Kısa Film Gösterimi- TTB

10.00 - 10.45
l. Oturum
Göz Yaşartıcı Kimyasallar ve Sağlık
Oturum Başkanları: Peri Arbak, Ali Özyurt

Kimyasal Silahlar - Coşkun Canıvar
Solunum Sistemi - Nilüfer Aykaç Kongar
Cilt- Mualla Polat

10.45 - 11.00 Kahve Arası

11.00 - 12.30
ll. Oturum
Göz Yaşartıcı Kimyasalların Sağlık Üzerine Etkileri
Oturum Başkanları: Tunçalp Demir, Zeki Kılıçaslan

Acil Servis'te Yaklaşım- Özgür Karcıoğlu
Ortopedik Travmalar–TOTBİD
Ruhsal Sorunlar - İlker Özyıldırım
Adli Raporlama - Ümit Ünüvar

12.30 - 13.30 Öğlen Arası

13.30 - 14.30 
lll. Oturum
Biber Gazına Bağlı Şüpheli Ölümlerde Alternatif Bilimsel Rapor Yazım Deneyimleri TTB Örnekleri
Oturum Başkanları: Özdemir Aktan, Taner Gören

İrfan Tuna Olgu Sunumu- Gökhan Ersoy
Metin Lokumcu Olgu Sunumu- Taner Gören

13.30 - 1345 Kahve Arası

14.45 - 16.00
IV. Oturum
Biber Gazı ve Uluslararası Deneyimler
Oturum Başkanları: İbrahim Kaboğlu, Ayhan Erdoğan

Dünyada biber gazı kullanımı- Sadık Toprak
Biber gazı kullanımı ve ulusal-uluslararası hukuk- Senem Doğanoğlu

16.00 - 17.00
V. Oturum 
Serbest Bildiri Sunumları
Oturum Başkanları: Selin Top, Peri Arbak

17.00 - 17.15
Sonuç Bildirgesi ve Kapanış
Ali Çerkezoğlu, Selin Top

 

Sempozyum Başkanı               
Dr.Tunçalp Demir  

 

Bilimsel Komite Başkanı

Dr Peri Arbak  

  

Sempozyum Sekreteri             

Dr. Ali Çerkezoğlu  

                    

Bilimsel Komite Sekreteri

 

Dr. Ali Özyurt

İÇERİK ARA

  Tweetle

© CopyLEFT bibergaziyasaklansin.net | Tüm yazılı ve görsel içerik özgürce kullanılabilir.